خانه   »   
سرور
   »   
Cisco UCS B-Series
   »   
شاسی

شاسی

شاسی 5100 سیسکو یکی از بلاکهای اصلی ساختار Unified Computing می باشد. شاسی 6RU سیسکو از ساختار خنک کنندگی Front-To-Back استفاده می کند و می تواند تا 8 تیغه Half-Width و یا 4 تیغه Full-Width و یا 2 تیغه Full-Width Double Height را پشتیبانی نماید. ساختار I/O آن می تواند به صورت FEX و یا در نوع mini آن بدون FEX نیز عمل می کند.

 شاسی B Series