خانه   »   
سرور
   »   
Cisco UCS B-Series
   »   
مقایسه مراکز داده Unified و مراکز داده سنتی

مقایسه مراکز داده Unified و مراکز داده سنتی

استفاده از سرورهای سیسکو، نسل جدید مراکز داده را به ارمغان می آورد، این مدل بسیار مدرن در طراحی، باعث کاهش میزان کابل کشی، فیبر کشی، مصرف برق و صرفه جویی در هزینه ها را به دنبال دارد. در تصویر زیر 3 نسل از مراکز داده با یکدیگر مقایسه شده است.

 مقایسه مراکز داده Unified و مراکز داده سنتی