خانه   »   
Router/Switch
   »   
Server On Router

Server On Router

سرورهای سیسکو در سری "E"، می توانند به عنوان یک ماژول درون روتر قرار گیرند. این ماژول در واقع یک سرور کامل بوده و می توانید با نصب ESXi بر روی آن، انواع Virtual Machine های خود را ساخته و استفاده نمائید. با استفاده از این قابلیت، می توان بر روی روتر، کلیه سرویس های مورد نظر را ارائه کرد.

Server On Router