خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
Nexus 9000

Nexus 9000

سری 9000 قدرتمندترین سوئیچ در حوزه دیتاسنتر می باشد، این سری در دو خانواده 9500 و 9300 عرضه شده است.

 Nexus 9000