خانه   »   
Collaboration
   »   
Recording (MediaSense)

Recording (MediaSense)

سیسکو به منظور تکمیل خانواده Collaboration، محصولی تحت عنوان MediaSense را عرضه کرده است. این محصول می تواند به دو صورت Full Record و Ad hoc تمامی مکالمات را ضبط و سپس برای کاربران دارای سطح دسترسی پخش نماید. در آخرین نسخه، امکان ضبط مکالمات تصویری نیز میسر شده است.

Recording (MediaSense)