اقدامات جدید مدیرعامل سیسکو

روز دو شنبه اولین روز کاری Chuck Robbins به عنوان مدیر عامل جدید سیسکو بود. این سمت به مدت 20 سال در اختیار John Chambers بود.
از اولین اقدامات Robbins به عنوان مدیر عامل، تغییرات رهبری در سیسکو بود. وی Zorowar Biri Singh (نایب رئیس بخش Cloud شرکت HP) را به عنوان مدیر ارشد فناوری سیسکو و آقای Kevin Brady (نایب رئیس Salesforce) را به عنوان مدیر ارشد حوزه دیجیتال سیسکو برگزید.
Robbins که در سال 1997 به سیسکو پیوست، گفت: سیسکو به دلیل تلاش های فراوان، دیدگاه متفکرانه و موفقیت آمیز John Chambers توانسته به جایگاه فعلی اش برسد. John Chambers توانست یک فرهنگ درست در سیسکو ایجاد کند، فرهنگی که احترام به کارمندان را در اولویت قرار می دهد."
شایان ذکر است در مدتی که John Chambers مدیر عامل سیسکو بود، ارزش این شرکت ده ها برابر شد و حتی در سال 2000 به عنوان با ارزش ترین شرکت جهان شناخته شد. John Chambers از این پس رئیس هیئت مدیره سیسکو خواهد بود.
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com