Cisco & Piston Cloud Computing

حوزه IT با استفاده از Cloud Computing دستخوش تغییرات مثبتی از جمله افزایش سرعت و کاهش هزینه ها شده است. برای بهرمندی از مزیت های Cloud، سازمان ها از الگوی “Hybrid IT Model” که ترکیبی از Public & Private Cloud و On-premise Applications می باشد استفاده می کنند.
سیسکو و Partner هایش برای حداکثر استفاده مشتریان از فناوری های Cloud، در حال توسعه Intercloud (یک شبکه جهانی از Cloud های مختلف) می باشند. سیسکو اعلام کرد برای پیشبرد این هدف قصد خرید شرکت Piston Cloud Computing را دارد.
با استفاده از دانش مهندسی شرکت Piston، سیسکو سریعتر از قبل Cisco OpenStack Private Cloud خود را توسعه خواهد داد.
مجموعه سرویس های Cloud سیسکو به مشتریان قابلیت استفاده از Cloud خصوصی و Intercloud را می دهد.
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com