Cisco & Sergipe

سیسکو و دانشگاه فدرال Sergipe (UFS)، توافق نامه همکاری در خصوص نو آوری در حوزه های بهداشت، آموزش و نفت و گاز امضاء کردند.
طی این قرار داد، سیسکو بخشی از واحد Cisco IoE Innovation Center Rio de Janeiro (COI) را برای آموزش، تحقیق و توسعه در اختیار دانشگاه فدرال Sergipe خواهد گذاشت.
یکی از مباحث مهم این قرار داد، مبحث Telemedicine می باشد. سیسکو با استفاده از ابزار هایی همچون Show and Share، WebEx و Jabber به درمان از راه دور کودکان بیمار روستایی و کلینیک های شهر Tobias و Lagarto کمک خواهد کرد. در آخرین گزارش سیسکو در خصوص Telemedicine، به بهبود وضعیت و سرعت رسیدگی به بیماران اشاره شده است.
سیسکو علاوه بر حوزه بهداشت در حوزه های آموزش و نفت و گاز نیز با دانشگاه فدرال Sergipe همکاری خواهد کرد. در بخش آموزش با پیاده سازی فناوری ها و کارگاه های پیشرفته، سعی در بهبود کیفیت آموزش اساتید دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با دانشگاه Sergipe کلیک کنید.
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com