Cisco & Guadalajara

این همکاری میان سیسکو و دانشگاه Guadalajara در راستای توسعه استعداد های IT در منطقه Jalisco می باشد.
شرکت سیسکو و دانشگاه Guadalajara همکاری خود که بیشتر بر اساس Cisco Network Academy (مرکز توسعه مهارت های شبکه سیسکو) بوده است را تمدید نمودند. همچنین مراکز آموزش مفاهیم شبکه و سیسکو جدیدی در این دانشگاه باز خواهند شد. این همکاری علمی و فنی به بیش از 3600 دانشجو در ده مرکز دانشگاهی کمک خواهد کرد تا دانش مورد نیاز شبکه را بیاموزند. شرکت کنندگان در این دوره ها توانایی های لازم حوزه ICT از جمله تفکر انتقادی، Collaboration، حل مسائل و آماده سازی برای ورود به بازار پر رقابت را کسب خواهند کرد.
دوره های مفاهیم IT (IT Essentials) و CCNA شامل تمرین های عملی، دوره های اینترنتی، ابزار های Interactive و ارزیابی اینترنتی سریع خواهند بود. این توافق سیسکو شامل اهدا وسایل آزمایشگاهی برای بیش از 13 مرکز آموزشی تحت نظر Cisco Enabled Education Development CEED2000 نیز می بباشد.
مراکز کسب مهارت های سیسکو (Cisco Network Academy) از سال 1997 به بیش از 5.5 میلیون نفر کمک کرده است تا دانش شبکه و IT مورد نیاز را کسب نمایند.
طبق مطالعات IDC، تقاضا برای مهندسین با تجربه شبکه بیش از تعداد موجود می باشد و این کمبود در آمریکا لاتین رو به افزایش است. IDC پیش بینی کرده است کشور مکزیک حدود 115,000 مهندس شبکه با تجربه کم دارد.
Network Academy دوره های مختلف شبکه در 170 کشور و در شش قاره برگزار می نماید. حدود 180,000 نفر در بیش از 25 کشور آمریکا لاتین در پی کسب مهارت های ICT هستند تا بتوانند شغل های بهتری داشته باشند. طرح های Network Academy سیسکو در کشور مکزیک شامل 374 مرکز آموزشی برای 55,000 دانشجو می باشد.
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com