سیسکو و Telstra

در طی پنج سال آینده تعداد دستگاه ها نظیر تلفن همراه هوشمند، تبلت و غیره که به اینترنت وصل می شوند با رشد چشم گیری مواجه خواهد شد. مسلما این رشد عظیم بدون چالش نخواهد بود. برای اینکه Service Provider ها بتوانند همزمان با رشد سرعت شبکه های موبایل رشد کنند، باید بتوانند معماری خود را همواره به روز نگهدارند.  یکی از روش های به روز نگه داشتن شبکه استفاده از مکانیزم های مختلف اتوماسیون و Programmability می باشد. با رعایت موارد فوق Service Provider ها قادر به ارائه ی سرویس مناسب برای شبکه 5G و کاربرد های IoT می باشند.

شرکت Telstra که برترین اپراتور تلفن همراه کشور استرالیا است با کمک سیسکو میخواهد شبکه موبایل خود را برای پشتیبانی از سرعت های 5G  به روز کند. برای ارائه سرویس های جدید و بهتر از گذشته، Telstra با استفاده از فناوری های Network Service Orchestration شبکه خود را مبتنی بر نرم افزار Software Defined Networking و Network Functions Virtualization خواهد کرد. شرکت Telstra حدود دوازده ما پیش برای اولین بار از فناوری های Cisco NSO استفاده کرد. به کمک Cisco NSO زمان پیاده سازی و توسعه سرویس های جدید برای Telstra از چندین ساعت به تنها چند دقیقه کاهش یافت.

آقای Charles Stucki مدیر بخش Network Functions Virtualization  سیسکو در خصوص همکاری با شرکت Telstra گفته است: “ امروزه Service Provider های برتر همچون Telstra می کوشند با استفاده از مکانیزم های اتوماسیون شبکه و SDN نو‌آوری داشته باشند و به روز بمانند. ما خوشحال هستیم که با Telstra در حال همکاری هستیم و می توانیم در بهینه کردن شبکه شان نقشی داشته باشیم.”