آینده سرشار از نوآوری برای امارات متحده عربی

نوآوری در عرصه ی دیجیتال یکی از عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی در خاورمیانه خواهد بود. با اینکه در گذشته رشد اقتصاد دیجیتال این منطقه نسبت به سایر نقاط جهان کند تر بوده است، اخیرا این منطقه در حوزه مذکور رشد زیادی تجربه کرده است. پیش بینی می شود تا سال 2025 در منطقه خاور میانه بیش از 160 میلیون کاربر در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود داشته باشند.

کشور امارات متحد عربی با توجه به سرمایه گذاری های وسیع دولت این کشور در زمینه ی نوآوری دیجیتال، کشور پیشرو در منطقه به شمار می آید. سیسکو پیش بینی کرده است که انواع برنامه های توسعه دیجیتالی کشور امارات تا سال 2020 برای این کشور بیش از 4.8 میلیارد دلار درآمد زایی خواهند کرد.

در گزارش های اخیر World Economic Forum Network Readiness Index، کشور امارات متحد عربی دارای قوی ترین دولت الکترونیکی در میان تمامی کشورها بوده است.  شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر و حاکم دبی در خصوص دولت و اقتصاد الکترونیک گفته است: “ یک دولت موفق می کوشد تا به سوی مردم حرکت کند قبل از اینکه مردم به سوی آن حرکت کنند.” در راستای حرف های شیخ محمد، اکثر خدمات دولت امارات از طریق برنامه های موبایل برای عموم قابل دسترس هستند و تا سال 2018 بیش از 80% تمام سرویس های دولتی این کشور از طریق موبایل قابل دسترس  خواهند بود.

کشور امارات متحده عربی با قرار دادن دیجیتال سازی بعنوان یکی از اولویت های این کشور، موفق به توسعه  و پرورش ایده و فرهنگ مبتنی بر خلاقیت شده است.