پیش بینی وضعیت شبکه های موبایل در سال 2021

شرکت سیسکو طی گزارش سالانه Visual Networking Index (VNI) در خصوص شبکه های موبایل وضعیت زیر را پیش بینی کرده است:

وضعیت شبکه های موبایل در ۵ سال آینده:

  1. میزان ترافیک شبکه های موبایل از سال های 2016 تا 2021 بیش از هفت برابر رشد خواهد داشت.
  2. سرعت رشد شبکه های موبایل نسبت به شبکه های IP در بازه 2016 الی 2021، دو برابر خواهد بود.
  3. تا سال 2021 بیش از 5 میلیارد کاربر موبایل وجود خواهند داشت. (این عدد در سال 2016 برابر با 4.9 میلیارد کاربر بوده است)
  4. تا سال 2021، حدود 12 میلیارد دستگاه Mobile-ready Device/Connection وجود خواهد داشت.
  5. میانگین سرعت شبکه های موبایل از سال 2016 تا 2021 حدود سه برابر بیشتر خواهد شد (رشد سرعت از 8Mbps در سال 2016 به 20.4Mbps در سال 2021).
  6. تعداد 12 میلیارد موبایل متصل به شبکه های جهانی تا سال2021 وجود خواهد داشت، این عدد تقریبا معادل 5 دستگاه موبایل به ازای هر کاربر می باشد.