سیسکو و راه اندازی Innovation Alliance

چند سالی است که مباحثی همچون Digital Change، Digital Transformation و Industry 4.0 از جمله داغ ترین مباحث شرکت های آلمانی به شمار می آیند. سیسکو برای پاسخگویی به نیازها و چالش های فوق، واحد Innovation Alliance را در آلمان راه اندازی کرده است. قرار است سیسکو به همراه ۱۱ شرکت دیگر، تحت مجموعه ی Innovation Alliance  به شرکت و سازمان های کوچک و متوسط آلمانی در مسیر Digitization  کمک کنند. شایان ذکر است اهداف  Innovation Alliance با برنامه ی دیگر سیسکو برای کشور آلمان، یعنی “Deutschland Digital” مشابه و همراستا است. در فاز اولیه این پروژه، سیسکو به همراه ۱۱ شرکت دیگر و با به کارگیری 2,000 نیرو متخصص در بیش از چهل Site در کشور آلمان حدود  1,000 پروژه ی Digitization را راه اندازی خواهند کرد.

Carsten Heidbrink، مدیر بخش بازرگانی و فروش سیسکو در کشور آلمان در خصوص Innovation Alliance گفته است: “  ما می خواهیم به شرکت های آلمانی کمک کنیم تا شایستگی های لازم برای حضور در عرصه جهانی داشته باشند. ما اعتقاد داریم که Digitization فرصت های بزرگی برای شرکت های آلمانی ایجاد خواهد کرد.”

سیسکو قرار است تا سال  2020 حدود 500 میلیون دلار در طرح Innovation Alliance سرمایه گذاری کند. اهداف اولیه این طرح آماده سازی زمینه های لازم برای نوآوری، امنیت و تعلیم دانش تخصصی در کشور آلمان عنوان شده است.