سیسکو و دیجیتال سازی کشور هلند

سیسکو از راه اندازی برنامه ای تحت عنوان Digital Acceleration Netherlands (DAN) برای دیجیتال سازی و توسعه اقتصاد کشور هلند خبر داده است. طی مدت سه سال آینده، سیسکو قرار است همکاری نزدیک با دولت، صنعت و آموزش و پروش هلند داشته باشد. این برنامه قرار است به موازات برنامه دیگری تحت عنوان Digital Agenda for the Netherlands (که دولت هلند در ماه ژولای سال گذشته تصویب کرده بود) اجرا شود. با توسعه ی روند دیجیتال سازی، تولید ناخالص ملی کشور هلند افزایش  یافته و شغل های جدید متعددی برای این کشور ایجاد خواهند شد.

برنامه DAN بخشی از پروژه بین المللی Country Digitization Acceleration سیسکو می باشد که در آن سیسکو به کشور های مختلف در زمینه تسریع فرآیند دیجیتال سازی اقتصاد کمک می کند. در کشور هلند فرآیند دیجیتال سازی با تمرکز بر روی تعلیم و تربیت نیروی متخصص در زمینه فناوری های دیجیتالی، دیجیتال سازی حوزه حمل و نقل شهری،‌ توسعه امکانات بهداشت و درمان، دانشگاه های علمی هوشمند، Cyber Security و حمایت از کار آفرین ها و توجه به شرکت های نوپا عنوان شده است.

آقای Matte Rutte نخست وزیر هلند در خصوص دیجیتال سازی اقتصاد کشور گفته است: “ من در مجمع 2017 World Economic Forum که در شهر Davos برگزار شد با  John Chambers در خصوص دیجیتال سازی اقتصاد و چالش و فرصت هایش صحبت های زیادی کردم. کشور هلند در زمینه دیجیتال سازی سابقه خوبی دارد ولی این بدان معنا نیست که باید از سرعت رشد مان در این زمینه کم کنیم. ما باید سرعت رشد دیجیتال سازی را افزایش دهیم تا کسب و کارها، شهروندانمان، موسسات تحقیقاتی و دولت بتوانند از مزیت ها و ارزش های افزوده آن بیشترین بهره را ببرند و شغل های بیشتری ایجاد شود.”

آقای John Chambers، رئیس هیئت مدیره سیسکو در خصوص دیجیتال سازی کشور هلند عنوان کرده است: “  کشور هلند که همواره یکی از رهبران نوآوری در جهان بوده است، در حال طی کردن قدم های لازم برای رهبری در زمینه اقتصاد دیجیتالی در جهان می باشد.  سیسکو مفتخر به حمایت از دولت هلند و مردمانش در زمینه توسعه دیجیتال سازی اقتصادی از طریق ایجاد شغل های جدید، تعلیم و تربیت تخصصی نیروی انسانی و همچنین بهبود وضعیت آموزشی کلی کشور می باشد. ما معتقد هستیم که پیاده سازی Digital Acceleration Netherlands  منجر به رشد فوق العاده ای در تولید ناخالص ملی خواهد شد.”

در نهایت آقای Edwin Prinsen، مدیر ارشد سیسکو در کشور هلند نیز عنوان کرده است: “برنامه DAN مزیت های فراوانی از جمله: ایجاد تجربه های کاربری جدید، امکان پیاده سازی نوآوری های متعدد در الگو های تجاری سنتی و بهینه کردن نیروی انسانی برای جامعه، مشتریان و Partner هایمان خواهد داشت.”