همکاری سیسکو و اریکسون برای توسعه شبکه Vodafone Hutchison Australia

شرکت سیسکو و اریکسون قرار است برای توسعه شبکه و زیرساخت Vodafone Hutchison Australia (VHA) با یکدیگر همکاری کنند. در فاز اولیه این پروژه، قرار است به منظور کاهش OPEX و CAPEX، زیرساخت و معماری شبکه VHA ساده سازی  و بهینه شود. شایان ذکر است پروژه ی مذکور اولین همکاری سیسکو و اریکسون در زمینه Telecom Cloud Infrastructure می باشد.

آقای Kevin Millroy، مدیر ارشد فناوری VHA در خصوص همکاری این شرکت با سیسکو و اریکسون گفته است: “ در حال حاضر سیسکو و اریکسون تامین کنندگان اصلی فناوری های Core و Routing شرکت ما هستند. عملکرد عالی این دو شرکت باعث شده تا ما آنها را برای Virtualization نیز انتخاب کنیم. رفتن به سوی  بستر Virtual به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم برنامه های کاربردی متنوع تری ارائه دهیم. همچنین زیرساخت جدید مبتنی بر فناوری های Virtual  به ما کمک خواهد کرد تا راحت تر وارد بازار و الگو های تجاری جدید به خصوص در زمینه IoT شویم.”

Yvette Kanouff، مدیر ارشد Service Provider Cisco در خصوص این پروژه گفته است: “سیسکو و اریکسون زمان زیادی است با یکدیگر برای توسعه و نهایی کردن یک زیرساخت Telecom Cloud Infrastructure در حال همکاری هستند. در پروژه ی VHA، ما به کمک اریکسون توانستیم یک معماری و زیرساخت مناسب پیاده سازی کنیم.”

در این پروژه فناوری های Ericsson Hyperscale Datacenter System، Ericsson Cloud Execution Environment، Ericsson Cloud Manager با فناوری های Cisco SDN Controller، Cisco WAN Automation Engine، Cisco Network Services Orchestrator (NSO)، Cisco IP Network VNF (از جمله IOS XR 9000v و Cloud Services Router 1000v) به خوبی ادغام شدند تا یک بستر Virtual قدرتمند ایجاد شود.