سیسکو و هوشمند سازی کشورهند

سیسکو از راه اندازی مرکز Global Excellence Center در شهر Jaipur کشور هند به کمک Genpact Ltd. خبر داده است.

این همکاری جدید سیسکو که بخشی از پروژه Cisco Lighthouse City Project می باشد، قرار است با به کارگیری فناوری های نسل بعدی Cloud شهر و جامعه هند را هوشمند سازد.

فناوری Smart City:

شرکت Genpact Ltd گفته است شهر Jaipur از این پس به فناوری های Cisco Global Network و Cisco Channel Program مجهز خواهد شد. سیسکو اخیرا فناوری دیگری نیز موسوم به Smart+ Connected Digital Platform که با استفاده از Internet of Things ارتباط میان میلیاردها دستگاه Connected را تسهیل می کند، برای این شهر معرفی کرده است. به طور کلی راهکار Cisco Smart City اطلاعات دریافتی از حسگر ها، دوربین ها و دیگر تجهیزات در سطح شهر را  جمع آوری و تحلیل می کند.

دیگر شهر های Lighthouse Cities:

شهر Jaipur اطلاعات دریافت شده توسط Cisco CDP، Cisco Connected Mobile و Cisco Video Surveillance Manager Solutions را دریافت و در مرکز Global Excellence Center تحلیل خواهد کرد. شهر Jaipur اولین شهر هوشمند و Connected در جنوب شرقی آسیا خواهد بود. در حال حاضر دیگر شهر های هوشمند عبارتند از هامبورگ (آلمان)، بارسلون (اسپانیا) و Adelaide (استرالیا).

سرمایه گذاری سیسکو در زمینه شهر های هوشمند منجر شده که این شرکت علاوه بر حوزه سخت افزار های قدرتمند در بازار های دیگری از جمله IoT ،Cloud  و  Cybersecurity نیز حضور پررنگی داشته باشد.