ادامه ی نقض Patent های سیسکو توسط شرکت Arista

شرکت Arista بار دیگر توسط ITC به عنوان نقض کننده حقوق مالکیت معنوی متعلق به سیسکو در خصوص چند Patent شناخته شد. شرکت Arista دو Patent زیر را نقض کرده است:

  • Violation of U.S. Patent 6,377,577 (“Access Control List Processing In Hardware”)
  • Violation of U.S. Patent 7,224,668 (“Control Plane Security and Traffic Flow Management”)

 

دو Patent فوق برای بهبود عملیات و عملکرد تجهیزات شبکه ای و بهبود وضعیت امنیت  Control Plane روتر و سوئیچ ها لازم هستند. شایان ذکر است که Patent های فوق در اغلب سوئیچ های Arista دیده می شوند و به زودی توزیع آنها منع خواهد شد.

در ماه ژوئن امسال نیز Arista طی پرونده ای به عنوان متخلف شناخته شده بود. در پرونده مذکور Arista محکوم به استفاده ی غیر قانونی از فناوری های VLAN Network Security سیسکو شده بود.

سیسکو در دو دهه فعالیت خود، همواره تلاش کرده است با نوآوری های متعدد محصولات عالی به دست مشتریان خود برساند. سیسکو مانند گذشته برای حفظ اخلاق، مشتری مداری و نوآوری های خود تلاش و پیگیری های قانونی خواهد کرد.