بستر Cloud-Scale Networking Platform سیسکو

سیسکو اخیرا از بستر Cloud-Scale Networking Platform که به سازمان ها کمک می کند تا دیتاسنترهای خود را تبدیل به دیتا سنترهای نسل بعدی کنند، رو نمایی کرد. بستر جدید با ترکیب فناوری های شبکه مبتنی بر نرم افزار Software Defined Networking با Network Functions Virtualization این امر را امکان پذیر می سازد.

سیسکو مدت زیادی است که به صورت جدی با Internet Engineering Task Force در زمینه Segment Routing و Streaming Telemetry فعالیت می کند.  بستر Cloud-Scale Networking یکی از ثمره های همکاری سیسکو با IETF  و OpenSource DevOps می باشد.

مزیت های اصلی استفاده از Cloud-Scale Networking در زیر عنوان شده اند:

  • پیاده سازی نرم افزاری (امکان توسعه ی Modular و سریع را فراهم می کند)
  • رویت پذیری در لحظه (Real-time visibility) از طریق Streaming-Telemetry
  • ارائه شده در کنار بستر نرم افزاری Cisco IOS XR که منجر به کاهش هزینه های کلی مالکیت (Total Cost of Ownership/ TCO) و افزایش کارایی/عملکرد طی مدت پنچ ساله می شود.

در فاز اولیه ارائه ی Cloud-Scale Networking، سیسکو آن را بر روی دستگاه های زیر (که همگی عضو خانواده ی Cisco Network Converged/ NCS هستند) ارائه خواهد کرد:

  • NCS 5501/5502
  • NCS 5516
  • NCS 1001

Yvette Kanouff، مدیر ارشد بخش Service Provider سیسکو در خصوص بستر حدید Cloud-Scale Networking گفته است: “ سیسکو همواره می کوشد فرایند اتوماسیون شبکه را  ساده کند و بستر شبکه های مجازی (Virtualized) نسل بعدی را توسعه دهد. با استفاده از فناوری های سیسکو مشتریان ما می توانند سرویس های خود را خیلی سریعتر از گذشته پیاده سازی و در هزینه های خود صرفه جویی کنند.”