سیسکو و دریافت جایزه از سوی J.D Power و TSIA

شرکت سیسکو برای دهمین سال پیاپی موفق به دریافت جایزه ارزنده ی J.D. Power Certified Technology Service and Support شد. شایان ذکر است که تا به حال هیچ شرکتی چنین رکوردی در زمینه دریافت این جایزه را نداشته است.

موسسه J.D. Power برای اهدای جایزه ی فوق، پس از تحلیل های متعدد در زمینه رضایت مشتریان از 20% شرکت های برتر ارائه دهنده  سرویس های فناوری، سیسکو را انتخاب نمود. دریافت این جایزه برای ۱۰ سال متوالی به خوبی نشان می دهد که رضایتمندی مشتریان برای سیسکو بسیار حائز اهمیت است.

علاوه بر دریافت جایزه از سوی موسسه J.D. Power، سیسکو از سوی Technology Services Industry Association موفق شد در چهار زمینه “Star” ( نام جایزه های این موسسه) دریافت کند. سیسکو با احتساب این چهار ستاره که در زیر عنوان شده اند، تاکنون  30 Stars دریافت کرده است.

توجه به نیاز مشتریان، خلاقیت و ابتکار مداوم و داشتن دانش و تجربه بالا همگی به سیسکو کمک کرده اند تا این شرکت بتواند همواره جایزه های متعددی در زمینه های مختلف دریافت کند.