هوشمند سازی ساختمان های دانشگاه British Columbia

دانشگاه British Columbia موفق شد با تحلیل داده های شبکه کامپیوتری خود کارایی را افزایش و مصرف کلی انرژی را کاهش دهد. در حال حاضر این دانشگاه موفق به کاهش مصرف انرژی به میزان 5% شده است.

در دانشگاه University of British Columbia که یک میلیون متر مربع مساحت دارد،  به طور همزمان بیش از 70,000 کاربر با 130,000 دستگاه بوسیله Access Point های موجود، به شبکه وصل می شوند. این دانشگاه اخیرا با استفاده از فناوری و راهکارهای Cisco CMX موفق شده است شبکه خود را بهینه و مصرف انرژی را کاهش دهد. شایان ذکر است که صرفه جویی انرژی ناشی از استفاده از فناوری های سیسکو برای این دانشگاه سالیانه بین  250,000 تا 400,000 دلار تخمین زده شده است.

آقای Stefan Storey، مدیر عامل  Sensible Building Science گفته است: “ لحظه طلایی برای دانشگاه UBC هنگامی بود که متوجه شد می تواند از داده های شبکه در زمینه هوشمند سازی ساختمان ها و کاهش هزینه ها استفاده کند.”