ملاقات Hu Chunhua و Chuck Robbins برای توسعه منطقه Guangdong

Hu Chunhua (شهردار منطقه Guangdong) با Chuck Robbins (مدیر عامل سیسکو) ملاقات داشتند که در پی آن قرار دادی ما بین شهرداری Guangdong و سیسکو امضا شد.

سیسکو در چین فعالیت های زیادی داشته است که می توان به توسعه شهرک پژوهشی Tonghu Science City در منطقه Huizhou و توسعه زیرساخت ناحیه Guangdong اشاره کرد.

از زمانیکه سیسکو به صورت مستقیم در Guangdong فعالیت می کند، شرکت های سرمایه گذاری خارجی زیادی در این منطقه اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. در حال حاضر منطقه Guangdong می کوشد تا تبدیل به مرکز فناوری و تحقیقات کشور چین شود.

آقای Chuck Robbins در خصوص کمک های سیسکو به منطقه Guangdong و کشور چین گفته است: “سیسکو بیش از ۲۰ سال است که به کشور چین کمک می کند. کشور چین در زمینه دیجیتال سازی یک کشور پیشتاز محسوب می شود. دیجیتال سازی می تواند به ایجاد شغل، بهبود کارایی و افزایش درآمد در منطقه Guangdong و کل کشور چین کمک های فراوانی کند. سیسکو مفتخر است که می تواند کمک کند تا منطقه Guangdong توسعه یابد.”

علاوه بر منطقه Guangdong، سیسکو قراردادی برای توسعه شهرداری Huizhou در کشور چین نیز امضا کرده است.