سیسکو و Cybozu

شرکت Cybozu برای تحقق ایده های مدیر عامل این شرکت مبنی بر ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی، اقدامات زیادی انجام داده است. این شرکت تمامی دیوارهای اضافی و پارتیشن ها در ساختمان خود را برداشته است. برای اینکه کارمندان Cybozu چه در محیط کار و چه در مناطق سیار، بتوانند Connected تر باشند این شرکت به دنبال راهکارهای متعددی بوده و در نهایت شرکت سیسکو را انتخاب کرد.

سیسکو با به کارگیری دستگاه های مختلف از جمله Cisco Aironet 2700 Access Points، Cisco Catalyst 3850 و سوئیچ های سری 2960-X توانست یک زیرساخت Wireless مطابق با نیاز های شرکت Cybozu پیاده سازی نماید. اکنون تمامی زیر ساخت Cybozu درون یک شبکه قرار گرفته اند (قبلا تجهیزاتی همچون تلفن ها، سیستم های ویدیو کنفرانس و مرکز تماس های این شرکت درون Cloud قرار گرفته بودند.)

با این اقدام کارمندان Cybozu  می توانند با دورکاری در منزل تعادل را به زندگی خود بازگردانند و همچنین دیگر لازم نیست به صورت سنتی ۸ ساعت پشت میز بنشینند و کار کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت Cybozu کلیک نمایید.