سیسکو و خرید شرکت Worklife

سیسکو، شرکت Worklife که در زمینه بهبود کیفیت جلسات مجازی فعالیت می کند را خریداری کرد.

شرکت Worklife برنامه های متعددی برای بهبود جلسات دارد. این برنامه های کاربردی به مشتریان این شرکت کمک می کند تا در محیط کارشان و بخصوص جلسات، کارایی بهتری داشته باشند و بتوانند برنامه زمانی خود را برای همکارانشان در اشتراک بگذارند.

تیم Worklife در کنار تیم Cisco Spark  در زمینه بهبود جلسات از طریق ارائه خدماتی همچون برنامه زمانبندی افراد حاضر در جلسه همکاری می کند. قرار است در این همکاری، افراد بتوانند بصورت Real-Time یادداشت و فایل به اشتراک بگذارند.

ارتباطات یکپارچه یکی از مهم ترین اولویت های سیسکو محسوب می گردد. فناوری های Worklife با دانش تخصصی سیسکو ادغام می شوند تا بهترین تجربه برای مشتریان فراهم شود. سیسکو اخیرا در زمینه ارتباطات یکپارچه شرکت های دیگری همچون Collaborat.com ، Assemblage، Tropo، Acano و Synata را خریداری کرده است.

تیم Worklife قرار است زیر نظر بخش Cloud Collaboration Technology Business Unit سیسکو و زیر نظر Jens Megger (مدیر بخش مذکور)‌ فعالیت نماید. تمامی نرم افزار های جلسات تحت وب Worklife رایگان خواهند ماند.