سیسکو و LeCloud

فناوری Cisco VideoGuard Everywhere DRM به شرکت LeCLoud در ایجاد یک اکوسیستم جدید برای توزیع امن ویدیو کمک می کند.

سیسکو و LeCLoud Computing Co. در جهت توسعه حوزه مالکیت معنوی (Digital Right Management /DRM) همکاری خواهند کرد. این دو شرکت با استفاده از فناوری Cisco  VideoGuard Everywhere یک بستر DRM تحت Cloud ایجاد کرده اند که با پروتکل های فعلی DRM سازگاری کامل دارد.

شرکت LeCLoud فناوری VideoGuard Everywhere را با زیرساخت Cloud خود ادغام کرده و نتیجه حاصله را تحت یک سرویس جدید Video-as-a-Service  برای عموم ارائه می دهد.

در حال حاضر LeCloud یکی از بزرگترین بستر های ویدیویی تحت Cloud در جهان محسوب می شود. در طول سال، LeCloud مسئول پخش بیش از 10 میلیون Live Broadcast می باشد. همچنین این شرکت به بیش از 110,000 سازمان و بالغ بر یک میلیارد مشترک خدمات می دهد.

در سال های اخیر، تقویت امنیت محتوای دیجیتال به یک امر دشوار تبدیل شده است. در سال گذشته 10 فیلم محبوب سال بیش از 4 میلیارد بار بصورت غیر قانونی توزیع شدند. بستری که سیسکو و LeCloud با هم تولید کرده اند دارای زمان پاسخ در حد چند میلی ثانیه است و  دارای 99.99% Availability می باشد. شایان ذکر است که بستر مذکور می تواند تمامی فرمت های ویدیویی را امن کند.

آقای Wu Yazhou، مدیر عامل  LeCLoudدر خصوص همکاری با سیسکو عنوان کرده است: “ ما اخیرا با سیسکو قراردادی منعقد کردیم تا با کمک یکدیگر امنیت محتوای دیجیتال را فراهم آوریم. همکاری مشترکمان قرار است به ارسال، مدیریت و امنیت محتوای دیجیتال از جمله ویدیو های دیجیتالی کمک کند.”