سیسکو و کیف پول دیجیتال

کشاورزان قهوه در کلمبیا از کیف پول های دیجیتال که بستر آن شبکه های سیسکو بوده و سرعت تراکنش بسیار بالایی دارد استفاده می کنند.

بیش از نیمی از 531,000 کشاورز قهوه در کلمبیا از کارت شناسایی هوشمند صنف قهوه استفاده می کنند. فدراسیون کشاورزان قهوه کلمبیا گزارش داده است که بیش از 15.5 میلیون دلار بر اثر استفاده از این کارت هوشمند به جای وجه نقد،صرف جویی شده است.

در بین سال های 2007 الی 2014 حدود 5.4 میلیون پرداخت بوسیله کارت های هوشمند مذکور انجام شده بود که جمع مبلغ آن 750 میلیون دلار تخمین زده شده است. که با استفاده از این کارت ها 239 میلیون دلار در مبلغ فوق صرف جویی شده است.

آقای Juan Camilo Becerra، یکی از مدیران ارشد این طرح گفته است: “در ابتدا میخواستیم از کارت های هوشمند تنها بعنوان یک راهکار برای سهولت در پرداخت استفاده کنیم. اما امروزه نه تنها باعث سهولت در پرداخت بلکه منجر به کاهش هزینه ها نیز شده اند.”

در کشور کلمبیا چندین پارامتر منجر شد تا دولت این کشور تصمیم به اجرای طرح کیف پول دیجیتال بگیرد. مهم ترین دلیل، کاهش جرایم مربوط به تهاجم و سرقت بوده است. پرداخت بوسیله چک های بانکی امن تر بود اما این روش کشاورزان را ملزم به پرداخت هزینه به ازای هر چک می کند. همچنین در روستا ها تعداد بانک ها بسیار اندک می باشد.

کارت های هوشمند برای کشاورزان صنف قهوه برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ روانه بازار شد. در ابتدا این کارت ها تنها مجهز به نوار مغناطیسی بودند. پس از گسترش استفاده از این کارت ها در سال 2009  جهت امن تر کردن آنها، به کارت های مذکور یک تراشه هوشمند نیز اضافه شد.