سیسکو و AT&T

شرکت AT&T با همکاری سیسکو  برای Developer های مختلف حوزه  IoT بسته هایی تحت عنوان IoT Starter Kit ارائه کرده است. یکی از اهداف این بسته آماده سازی ملزومات اولیه پیاده سازی IoT برای افرادی است که می خواهند برای اولین بار آن را تجربه کنند.

بسته فوق شامل یک مودم LTE، یک سیم کارت بین المللی، یک Development Board و تمامی API های لازم می باشد. شایان ذکر است که سیم کارت بین المللی بسته ی فوق در بیش از 220 کشور کار می کند. همچنین Developer هایی که ار Kit فوق استفاده می کنند به بستر مدیریتی AT&T Control Center دسترسی خواهند داشت. برای ذخیره سازی داده ها می توان از بستر های Azure Cloud، IBM Watson IoT، Cisco IoT و... استفاده کرد.

Martyn Etherington مدیر ارشد Cisco Jasper در خصوص این IoT Starter Kit گفته است:” ما تحقیقات زیادی در خصوص ارائه ی Kit های IoT کرده ایم. با در نظر گرفتن قابلیت های مختلف، قیمت و کاربرد های مختلف، این Kit نسبت به مدل های مشابه واقعاً بهتر است و قابل مقایسه نیست. این Kit با در نظر داشتن Developer هایی که بر روی Business Services کار خواهند کرد، تولید شده است."

قرار است IoT Starter Kit از همین ماه روانه بازار های جهانی شود.