ممنوعیت فروش محصولات Arista توسط U.S. Trade Rep

هیئت The U.S. Trade Representative اخیرا پیرو نقض حقوق معنوی متعلق به سیسکو توسط Arista، خرید و فروش سوئیچ  های اترنت این شرکت را ممنوع اعلام کرد. پرونده نقض حقوق مالکیت معنوی سیسکو توسط Arista در ماه ژوئن امسال توسط دادگاه عالی آمریکا (Supreme Court) مورد بررسی قرار گرفته بود. پرونده دادگاهی سیسکو و Arista نخستین بار  توسط U.S. Trade Commission (ITC) در سال 2014 ارزیابی شده بود.

آقای Mark Chandler، یکی از مشاوران عالی رتبه سیسکو گفته است، ممنوعیت خرید و فروش تجهیزات Arista فورا توسط دولت آمریکا اعمال خواهد شد.  مطابق با گزارشات ITC، شرکت Arista سه عدد از Patent های سیسکو در زمینه مدیریت و امنیت شبکه را نقض کرده است.