توسعه راهکار های Cloud و امنیت توسط سیسکو

شرکت سیسکو به تازگی معماری جدید امنیت خود که کاملا مبتنی بر Cloud می باشد را معرفی کرده است. با ادغام مفاهیم مختلف امنیت با حوزه Cloud، معماری جدیدی تعریف شده که ضمن استفاده و مدیریت ساده تر از امنیت بالاتری نیز نسبت به سایر راهکار ها برخوردار است. در حال حاضر معماری سیسکو قادر است زمان شناسایی تهدیدها را از صد روز (استاندارد صنعت) به هفده روز کاهش دهد.

تحولات دیجیتالی باعث شده است تا دستگاه ها  و وسایل بیشتری به شبکه وصل شوند و به طبع احتمال وقوع تهدید و خطر برای شبکه از گذشته بیشتر می شود. برای مبارزه با این تهدیدات روز افزون، هر سازمان به طور متوسط از 70 فناوری و سرویس امنیتی مختلف استفاده می کند. بدیهی است مدیریت این تعداد راهکار امنیتی بسیار پیچیده و غیر بهینه است. برای رفع دغدغه و چالش فوق، سیسکو تمام راهکار های زیر را در یک معماری روانه بازار کرده است:

  • Cisco Umbrella Roaming
  • Cisco Umbrella Branch
  • Cisco Defense Orchestrator
  • Cisco Meraki MX Security Appliances with AMP and Threat Grid
  • Cisco Stealthwatch Learning Network License

آقای David Goeckeler در خصوص ادغام راهکارهای امنیتی سیسکو در یک معماری ساده گفته است: " فرآیند دیجیتال سازی با اینکه مزیت های فراوانی برای کسب و کارها دارد، اما ممکن است حفره های امنیتی نیز برای سازمان ایجاد کند.  سازمان ها هر روز با چالش های مختلفی برای رفع حفره های امنیتی و تهدیدات مواجه هستند. مشتریان ما به دنبال راهکاری هستند که بتواند پاسخگوی تمامی نیاز های امنیتی باشد.