همکاری Cisco و IBM برای ایجاد "ارتباطات یکپارچه هوشمند"

فناوری های سیسکو به گونه ای طراحی شده اند که به سادگی با یکدیگر ادغام می شوند. بطور مثال فناوری و سرویس های Cisco Spark با تماس های ویدیویی، Jabber با Unified Communications Manager و اتاق های کنفرانس مجازی به خوبی با WebEx ادغام می شوند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که: "چرا همه چیز به این سادگی ادغام نمی شود؟"  چرا ابزار های مختلف کاری به راحتی با Email Client ادغام نمی شوند؟  چرا کار های تکراری را باید بصورت مکرر انجام داد و یک ماشین نمی تواند آنها را برای ما انجام دهد؟

این سوالات ذهن بسیاری از مهندسین سیسکو را مشغول کرده است. آنها برای پاسخگویی به موارد فوق، همکاری جدیدی با شرکت IBM شروع کرده اند. این همکاری قرار است حوزه "ارتباطات یکپارچه هوشمند" را بطور کامل تغییر و توسعه دهد.

در فاز های نخست این همکاری، راهکارهای IBM Connections Cloud Social و IBM Verse با  فناوری های سیسکو ادغام خواهند شد. همچنین سیسکو و IBM جهت بهبود کارایی سازمان ها یک پلتفرم مدرن تحت Cloud بنا خواهند کرد. این پلتفرم نحوه پردازش و ذخیره سازی سند های اداری و چگونگی همکاری افراد با یکدیگر را بطور کامل متحول خواهد کرد.

به زبان ساده، ایده "ارتباطات یکپارچه هوشمند" قرار است روند همکاری افراد را ساده تر و بهینه تر کند. در آینده نزدیک خبر های بیشتری در خصوص این پلتفرم و همکاری جدید میان Cisco و IBM منتشر خواهد شد.