دفتر کار شما در 10 سال آینده

Glen Hiemstra بیست سال است که بر روی "آینده" تحقیق می کند. هدف  او بررسی و تحلیل وضعیت آینده افراد، سازمان ها و اجتماع می باشد. به عبارت دیگر، Glen Hiemstra تلاش می کند تا سازمان ها بهتر متوجه تهدیدات و  فرصت ها در آینده شوند. یکی از زمینه های مهم برای بررسی آینده، محیط کاری و بخصوص میز کار افراد است.

دفاتر و میز کار در 10 سال آینده  چگونه خواهند بود؟ شگفت انگیز است اما دفاتر کاری طی مدت 10 سال تغییرات زیادی را تجربه نخواهد کرد. این به معنی توقف رشد تکنولوژی نیست بلکه تغییرات عظیم به بیش از 10 سال برای تثبیت خود نیاز دارند.

آقای Hemistra  می گوید: " شباهت های دفاتر کاری امروزی نسبت به سال 2006 بیش از تفاوت هایشان است. با این وجود تفاوت های مشهود و آشکاری نیز وجود دارد.  بطور مثال، امروزه کمتر از کامپیوتر های رومیزی استفاده می شود و بیشتر لپ تاپ و تبلت مورد استفاده قرار می گیرد."

Hemistra همچنین می گوید که این روند طی 10 سال آینده تشدید خواهد شد، چرا که کارمندان بطور ثابت در یک نقطه کار نخواهد کرد و ممکن است در طول روز به همراه تبلت یا لپ تاپشان در نقاط مختلف سازمان حضور داشته باشند. لذا فضای محیط کاری بیشتر توسط افراد مختلف به اشتراک گذاشته خواهد شد و  اتاق جلسات نیز انعطاف پذیر تر خواهند بود.

وی گفت: "تا سال 2026 تعداد جلسات ویدیو کنفرانس بشدت افزایش یافته و کاملا عادی و روزمره خواهد شد."

آقای Hemistra در خصوص هوش مصنوعی نیز تحلیل هایی دارد: " طی 10 سال آینده، حوزه هوش مصنوعی به کل متحول می شود. بطور مثال،تلفن همراهتان  به جای اینکه فقط وضعیت آب و هوا  را نشان داده و شماره گیری کند، به برنامه ریزی و کمک کردن به شما خواهد پرداخت."

در نهایت آقای Hiemstra در خصوص حضور Robot ها در محیط کاری گفته است: "ممکن است تا سال 2026 برخی افراد با Robot ها جایگزین شوند."