ارائه تصاویر با کیفیت 4k توسط Swisscom به کمک فناوری های Cisco UHD Encoding

شرکت Swisscom ارائه دهنده سرویس شبکه های تلویزیونی با بیش از 1.4 میلیون مشترک، قصد استفاده از فناوری های Cisco Ultra High Definition (UHD) Live Encoding در جهت بهبود کیفیت تصاویر ارسالی خود را خواهد داشت.

فناوری Cisco UHD Encoding، یک جز از بستر Cisco Virtual Video Processing Platform می باشد که بالاترین کیفیت تصاویر ارسالی را ممکن می سازد.

آقای Peter Fregelius، مدیر بخش توسعه Swisscom در خصوص بکارگیری فناوری های Cisco UHD Encoding گفته است: "ما تعداد زیادی Encoder تصویر امتحان و پیاده سازی کردیم. مهم ترین عامل برای ما پایداری (Reliability/ Stability) هست. پس از بررسی راهکار های مذکور، به این نتیجه رسیدیم که فناوری های سیسکو ضمن داشتن بالاترین کیفیت تصویر، بیشترین پایداری را نیز دارند. ما برای ارسال تصاویر فوتبال جام ملت های اروپا  2016 از فناوری های سیسکو استفاده خواهیم کرد."

Yves Padrines مدیر بخش Global Services Provider سیسکو در خصوص همکاری با Swisscom گفته است: ما همواره سعی داریم تا بتوانیم فناوری 4K را توسعه دهیم و ادغام فناوری هایی مانند HDR با Cisco Virtual DCM منجر به ارائه UHD با کیفیت بالا شده است. خوشحالیم که در حال همکاری با Swisscom هستیم و باعث شدیم تا این شرکت بتواند تصاویر با بالاترین کیفیت را برای مشترکین اش ارسال کند."