Cisco & Thales

شرکت فرانسوی Thales که در حوزه امنیت سایبری (Cybersecurity) فعالیت می کند، جهت افزایش درآمد و سودآوری از فناوری های سیسکو استفاده خواهد نمود.

Jean-Michel Lagarde، مدیر بخش امنیت و سیستم های اطلاعاتی شرکت Thales در خصوص همکاری این شرکت با سیسکو گفته است: "امیدواریم با عقد این قرارداد طی یک سال آینده صد ها میلیون یورو در آمد زایی داشته باشیم. هدف ما پیاده سازی الگو های پیشرفته امنیت سایبری برای فرودگاه ها و نقاط مختلف شهر است."

شرکت Thales سالیانه حدود 500 میلیون یورو در حوزه امنیت سایبری درآمد دارد. Thales قصد دارد تا فناوری های سیسکو را ابتدا در کشور فرانسه و سپس در سطح جهانی پیاده سازی نماید.