استفاده غیرقانونی Patent های شبکه ای سیسکو توسط شرکت Arista

دادگاه آمریکا در روز پنج شنبه به شکایت سیسکو در خصوص نقض Patent های شبکه ای اش توسط شرکت Arista رسیدگی کرد. سیسکو مدعی بود که سه Patent مهم اش در حوزه سوئیچ های اترنت و دیتا سنتر، بصورت غیر قانونی توسط Arista استفاده می شوند. سهام شرکت Arista پس از انتشار این خبر بیش از 3% سقوط کرد.

دادگاه مذکور حکمی صادر کرده است که مطابق با  آن، استفاده غیر قانونی از Patent های سیسکو مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. گفته شده ممکن است Arista مجبور به لغو تولید سری سویئچ های 7000 (که بیشترین سود آوری و در آمد را برای این شرکت نیز دارند) شود.

آقای Mark Chandler  (نایب رئیس ارشد سیسکو) در خصوص این خبر گفته است: " امیدواریم این حکم پایان ماجرای انتشار اطلاعات نادرست شرکت Arista به مشتریان و سهام دارانش در خصوص ماهیت محصولات این شرکت باشد."