راه اندازی دومین Global Delivery Center سیسکو در کشور هند

سیسکو قرار است با راه اندازی دومین Global Delivery Center خود در شهر Pune کشور هند، به اقتصاد این کشور کمک کند. شایان ذکر است با راه اندازی این مرکز، کشور هند تنها کشور با دو مرکز Global Delivery Center خواهد بود.

ایجاد بهترین تجربه برای مشتریان یکی از ارکان همیشگی سیسکو بوده است و سیسکو با راه اندازی این مرکز در شهر Pune به مشتریاناش نزدیک تر خواهد شد و سطح رضایت آنها را بالاتر خواهد برد.

انتخاب شهر Pune توسط سیسکو به دلایلی از قبیل موقعیت استراتژیک این شهر، شهرداری اهل توسعه فناوری اطلاعات، زیر ساخت ارتباطی قوی و برنامه ریزی شده بوده است. در صورتیکه پروژه Global Delivery Center در شهر Pune  به درستی پیاده سازی شود، فرصت های تجاری و شغلی زیادی در این شهر ایجاد خواهند شد. مرکز Global Delivery Center قرار است در امتداد دیگر Global Delivery Center سیسکو واقع در شهر Bengaluru کشور هند فعالیت نماید.

Dinesh Malkani، مدیر بخش سیسکو در کشور هند در خصوص راه اندازی Global Delivery Center در شهر Pune گفته است: “مرکز Global Delivery Center در شهر Pune قرار است بهترین تجربه برای مشتریان و همچنین ارائه دهنده سرویس های نو آورانه در منطقه باشد. کشور هند و به خصوص شهرداری Maharashtra بینش عمیقی برای ایجاد دولت و اقتصاد دیجیتال دارند. راه اندازی این مرکز کمک به اشتغال زایی، جذب نیروی متخصص و توسعه اقتصادی کشور هند و شهر Pune را به دنبال خواهد داشت."