راهکار جدید Cisco Tetration Analytics برای دیتا سنترها

تحول و دیجیتال سازی، هر روز شرکت و سازمان های بیشتری را تحت شعاع خود قرار می دهد. پیش بینی می شود که تا سال 2018 بیش از 65% از 2000 سازمان برتر در جهان (Global 2000) تحول دیجیتال سازی را در قلب سازمان خود قرار خواهند داد.

دیتا سنترها در مرکز عملیات تمام شرکت ها و سازمان ها قرار دارند و تمامی برنامه های حساس را اجرا می کنند و از این رو می توان آنها را "مغز" اصلی سازمان دانست. مدیریت صحیح عملیات دیتا سنتر بسیار حائز اهمیت می باشد، ولی هر روز ساختار آنها در حال پیچیده تر شدن است.

سیسکو تاریخچه ای پر از نو آوری های مختلف در زمینه دیتا سنتر دارد. معرفی سوئیچ های Catalyst و Unified Computing System تا Application Centric Infrastructure. همچنین سیسکو سابقه فعالیت قدرتمند در زمینه تحلیل داده ها (Analytics) نیز داشته است.  با ترکیب این دو موضوع فوق سیسکو می تواند وضعیت تحلیل و تفهیم وضعیت دیتا سنتر ها را به کلی تغییر دهد.

شرکت های زیادی بوده اند که تلاش برای بهبود Visibility دیتا سنتر ها کرده اند ولی هیچ کدام در سطح Cisco Tetration نبوده اند. Tetration از طریق جمع آوری داده بصورت Real-Time و با ترکیب حسگر های نرم افزاری و سخت افزاری، می تواند تا 1  میلیون رخداد در ثانیه را بصورت Real-Time ثبت و تحلیل نماید.

همچنین سیسکو قابلیتی مشابه یک "ماشین زمان" برای دیتا سنتر ها طراحی کرده است. این "ماشین زمان" به مشتریان اجازه می دهد وضعیت گذشته و اتفاق هایی که برای دیتا سنتر شان افتاده است را با دقت بالایی مرور کنند.

تاکنون تمام مشتریان که از Cisco Tetration Analytics استفاده کرده اند، ابراز رضایت نموده اند. این تازه اول ماجرا است. سیسکو فناوری های جدیدتری نیز برای افزایش Visibility دیتا سنتر ها معرفی خواهد کرد.