سیسکو و حمایت 10 میلیون دلاری از دانشجویان حوزه Cybersecurity

امنیت سایبری یا همان Cybersecurity یکی از ارکان مهم سازمان ها بشمار می آید. با اینکه داشتن متخصصین توانمند Cybersecurity برای حفظ امنیت سازمان ها حائز اهمیت است، تحقیقات نشان می دهد تا سال 2019 با کمبود 2 میلیون متخصص Cybersecurity مواجه خواهیم بود. سیسکو برای جلوگیری از این کمبود،  کمک هزینه 10  میلیون دلاری تحت برنامه The Global Cyber security Scholarship Program را به علاقمندان  این حوزه اختصاص داده است.

اهداف برنامه The Global Cybersecurity Scholarship Program:

  • برای جلوگیری از کمبود 2 میلیون متخصص، سیسکو 10 میلیون دلار کمک هزینه برای علاقمندان این حوزه در نظر گرفته است.
  • سیسکو مطابق با Security Operations Analysis، برای علاقمندان مربی در نظر خواهد گرفت.
  • سیسکو این برنامه را با کمک Partner هایش در زمینه آموزش، پیاده سازی خواهد کرد.

دوره های آموزش مفاهیم امنیت جدید سیسکو:

  • سیسکو در حال معرفی مدرک جدید Cyber Ops Certification و اصلاح مدرک CCIE Security Certification می باشد.
  • دوره های CCNA Cyber Ops به آنالیز امنیت در محیط های Security Operations Center خواهد پرداخت که در امتداد دوره CCNA Security محسوب می شود.
  • دوره CCIE Security نیز با تغییراتی همچون افزودن مفاهیم: Advanced Threat Protection (حفاظت در برابر تهدیدات پیشرفته)، Next-Generation IPS، Virtualization خواهد بود. همچنین متخصصین CCIE Security می بایست دارای سطح دانش بالایی از مفاهیم Network Programmability ، Cloud و IoT باشند.