سیسکو و دریافت جایزه Edison Awards دیگر

گروه Cisco Hyperinnovation Living Labs(CHILL) موفق شد با کسب جایزه Eidson Awards در زمینه Collective Disruption برای شرکت سیسکو افتخار آفرین باشد. جوایز Edison Awards از سال 1987 تا به امروز به صورت سالیانه به شرکت هایی که دارای کالا، سرویس نوآورانه و همچنین افراد با خصوصیت رهبری برجسته باشند، اهدا می شود.
در برنامه CHILL، مشتریان مختلف یک حوزه صنعتی گرد هم می آیند و در مدت 48 ساعت با یکدیگر همکاری و همفکری می نمایند تا بتوانند چالش های موجود در صنعت خود را تا حد امکان از بین ببرند. مشتریان در مدت زمان فوق یک راه حل ابتدایی مطرح، و سپس آن را بوسیله یک نمونه اولیه (Prototype) پیاده سازی می نمایند.