سیسكو و حمایت از پناهندگان کشور سوريه

در کشور لبنان حدود 1.4 ميليون پناهنده سوری وجود دارد که نیمی از آنها کودک هستند. تیم Cisco (واحد کشور لبنان) برای این پناهندگان در نزدیکی مرز سوریه لباس گرم فراهم نموده است.
یکی از کارمندان داوطلب سیسکو گفته است: " ما برای این کودکان تعداد زیادی لباس گرم خریده ایم. ممکن است اندازه و رنگ آنها کاملا مطلوب نباشند، ولی تمام تلاشمان را می کنیم تا وضعیت را بهبود بخشیم."
یکی دیگر از کارمندان سیسکو می گوید: " من مشغول کار در سیسکو بودم که بحران پناهندگان سوری اوج گرفت. ما در دفتر خود در شهر Beirut مشغول صحبت در خصوص این بحران بودیم که مدیرمان، Hani Raad وارد بحث شد و گفت باید برای بهبود وضعیت دست به عمل شویم. اینجا بود که حمایت ما از پناهندگان سوری شکل گرفت."
در نهایت یکی دیگر از کارمندان داوطلب سیسکو در پروژه حمایت از پناهندگان سوری گفت است: " در یک روز خیلی سرد که وارد کمپ پناهندگان شدیم و به آنها لباس گرم دادیم، امید را در چهره هايشان ديديم. برای آنها اندازه و رنگ لباسها مهم نبود. یکی از بچه ها خیلی سریع دستش را به شکل “V” به نشانه پیروزی بالا برد. آن روز یک روز به یادماندنی برای من بود. امیدوارم صلح و آسایش به این منطقه بازگردد."
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com