رهبری سیسکو در حوزه ارتباطات یکپارچه

ارتباطات یکپارچه به مجموعه سرویس ها و فناوری هایی گفته می شود که به افراد و تیم ها امکان همکاری موثر تر در راستای اهداف سازمان را می دهد. این همکاریمی تواند "همزمان" میان افراد صورت گیرد؛ مانند تعامل بصورت جلسات Real-Time، ارسال پیام های فوری و ویدیو کنفرانس و یا بصورت "غیر-هم زمان" مانند Upload کردن یک Document.
طبق گزارشات موسسه تحقیقاتی Synergy Research Group، شرکت سیسکو با بیش از 16% سهم بازار ارتباطات یکپارچه، نسبت به سایر رقبا همچون Microsoft و Avaya حضور پررنگ تری در این حوزه دارد. همچنین سیسکو در سه سال گذشته بیشترین رشد (بیش از 10%) را نیز تجربه کرده است. در آمد سیسکو تنها از حوزه ارتباطات یکپارچه در 4 ماه آخر سال 2015 بیش از 9میلیارد دلاررشد داشته است.

تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com