ارزش های تجاری استفاده از Cisco CSR 1000v درون بستر Microsoft Azure

بطور خلاصه استفاده از Cisco CSR 1000v سه مزیت ادغام Cloud و شبکه های سازمانی، Enterprise-Wide Scale و مدیریت و بررسی راحت تر برنامه های درون Cloud را دارد. در ادامه هر کدام از این سه مورد را کامل تر و دقیق تر بررسی خواهیم کرد:

ادغام شبکه های تجاری و Cloud

اکنون که CSR 1000v در Microsoft Azure قرار دارد، سازمان های بیشتری در حال بکار گیری این سرویس سیسکو برای توسعه شبکه خود به سوی بستر Cloud هستند. مجموعه فناوری و سرویس های CSR 1000v بصورت خیلی آسان درون شبکه های فعلی سازمان ها می تواند پیاده سازی شود و مزیت هایی همچون: پشتیبانی از IOS XE Commands، پیاده سازی راحت و کاملا مشابه با سایر ISR و ASR ها و همچنین قابلیت ادغام با سایر فناوری سیسکو را دارد. همچنین CSR 1000v نیاز به یادگیری نحوه پیاده سازی فناوری هایی همچون VPN، Firewall و غیره را برای سرپرستان شبکه حذف می نماید، چرا که تمامی سرویس های فوق درون Public Cloud Services از قبل آماده هستند.

Enterprise Wide Scale

در محیط Microsoft Azure، CSR 1000v به مشتریان اجازه می دهد تا 1000 عدد VPN Tunnel (به همراه فناوری هایی همچون EZVPN، DMVPN، FlexVPN، SSLVPN و GETVPN) با استفاده از یک License پیاده سازی نمایند. در حال حاضر ابزار های شبکه ای Cloud تنها از Point-to-Point VPN پشتیبانی می کنند و هزینه استفاده از آنها به صورت ساعتی محاسبه می شود.

مدیریت و کنترل راحت برنامه های Cloud Apps

با استفاده از یک Application License برای CSR 1000v، سازمانها قابلیت نظارت و تحلیل عملکرد شبکه های خود حتی با وجود محدودیت های محیط Azure را خواهند داشت. با استفاده از ابزار Application Visibility and Control (AVC) می توان بر روی بیش از هزار برنامه کاربردی مختلف نظارت داشت.
CSR 1000v در مقایسه با سایر Cloud Router ها، Performance خیلی بالاتری دارد. شایان ذکر است که این محصول قدرتمند سیسکو از پشتیبانی فنی توسط متخصصین مجرب این شرکت برخوردار است.
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com