سیسکو و ایجاد حلقه بانوان کار آفرین در کانادا

شرکت سیسکو از شروع Cisco Women Entrepreneurs’ Circle خبر داد. طی این برنامه سیسکو با حمایت از بانوان، امکان موفقیت آنان را در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر می نماید. تحقیقات نشان می دهد بانوانی که در زمینه ی کار آفرینی فعالیت می نمایند، می توانند تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بالایی بگذارند؛ اما خیلی از بانوان این حوزه دسترسی مطلوب به منابع مالی، فناوری، شبکه و ... برای شروع و توسعه کسب و کار خود را ندارند. هدف از Cisco Women Entrepreneurs’ Circle توانبخشی بیشتر و فرصت دادن به بانوان مستعد جهت توسعه کسب و کار خود می باشد.
سه حوزه برای قدرت بخشی به بانوان و کسب و کار شان وجود دارد:
1. دایره یادگیری: بهبود آموزش های دیجیتالی از طریق Cisco Canada Women Entrepreneur Academy: بانوان کار آفرین، مستعد و منتخب از 90 ساعت آموزش از مرکز Cisco Networking Academy بدون پراخت هزینه بهره مند می شوند.
2. دایره اثر بخشی: قدرت بخشیدن به کسب و کار با استفاده از فناوری های سیسکو. سرویس مذکور مانند یک دیتا سنتر است اما در ابعاد کوچک تر و دارای تمامی ابزار های آماده به کار و لازم از جمله:IP Phone، Router، Swtich و..
3. دایره نو آوری: زنده کردن استراتژی های دیجیتال. این مورد یک برنامه مشترک است میان بانک توسعه کسب و کار کانادا و دانشگاه Waterloo جهت توانمند سازی کار آموزان جوان. شایان ذکر است کار آموز های فوق در مرکز نو آوری سیسکو در شهر تورنتو تعلیم خواهند دید.
خانم Bernadette Wightman رئیس سیسکو کانادا گفته است: "کسب و کارهایی که توسط بانوان راه اندازی شده اند برای اقتصاد کانادا خیلی مهم هستند. تحقیقات نشان می دهد تنها 15% از کل کسب و کار های متوسط و کوچک توسط بانوان اداره می شوند ولی اکثر آنها موفق تلقی می شوند. سیسکو می کوشد تا با توان بخشی بانوان و حذف موانع ورود آنها در عرصه فناوری اطلاعات، وضعیت اقتصادی کشور کانادا را بهبود بخشد."
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com