سیسکو و ثبت اختراع Wi-Fi

پس از هشت سال نتیجه نهایی دادگاه مشخص نمود که سیسکو از Patent شرکت Commil USA LLC (مربوط به توزیع Wi-Fi در محدوده گسترده ای که به چندین Access Point نیاز می باشد) استفاده نکرده است. شرکت Commil USA LLC که شاکی این پرونده بود، غرامتی معادل 64 میلیون دلار از سیسکو طلب کرده بود.
آقای Mark Chandler، مشاور اعظم سیسکو در خصوص حکم نهایی دادگاه گفته است: " امروز حق بالاخره به سیسکو رسید. Patent مذکور هیچ ارتباطی با تجهیزات و فناوری های سیسکو نداشته است."
در سال 2011 در دادگاهی واقع در ایالت تگزاس آمریکا، سیسکو محکوم به پرداخت غرامت 63.8 میلیون دلار به شرکت Commil شده بود. در ماه می امسال، پرونده سیسکو و Commil در دادگاه Supreme Court مجددا مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت سه قاضی پس از بررسی مجدد ادعا های سیسکو به این نتیجه رسیدند که سیسکو هیچ یک از Patent های شرکت Commil را استفاده نکرده است.
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com