سیسکو و گشایش مرکز تایید سرویس های فناوری

سیسکو به تازگی اعلام کرد که در Triangle Park CampusResearch(RTP) خود، قرار است یک مرکز جدید جهت آزمایش امن فناوری های جدید برای محققین راه اندازی نماید.
سیسکو برنامه ریزی کرده است تا پایان سال 2016، یک مرکز مشابه مرکز Technology Verification Service نیز در اروپا افتتاح نماید. یکی از فعالیت های مهم این مرکز امکان بررسی دقیق نرم افزار، سخت افزار و حتی Source Code های سیسکو برای محققین می باشد. در فاز های اولیه این طرح، یک گروه محقق برای انجام بررسی و آزمایش ها توسط سیسکو انتخاب خواهند شد.
سیسکو سه مرکز عظیم دیگر مشابه RTP در شهر های San Jose ( آمریکا) و Bangalore (هند) نیز دارد. شایان ذکر است که سیسکو در RTP بیش از 4,800 کارمند متخصص تمام وقت دارد.
تماس با ما:
تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه ۲۲، پلاک ۱۳ ساختمان پاژ
۰۲۱-۸۷۱۵۲۰۰۰
http://www.pazhnetwork.com