Mi-IDEA، نو آوری جدید سیسکو و منچستر

یک مرکز نوآوری به نام Mi-IDEA (موسسه دیجیتال سازی) در محوطه مرکزی MSP با همکاری علمی سیسکو و منچستر افتتاح گردید. این مرکز با هدف کمک به شروع فناوری های دیجیتال و کاتالیزور نوآورانه بین شرکت های تجاری، دانشگاه ها و دولت در شمال انگلستان راه اندازی شده است.فروشگاه کتاب پاژ آکادمی


گزارش تصویری همایش علمی- آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری


گزارش امنیت سایبری سیسکو 2017